< Gåping IL

Vektabell
Våren 2005
2
3
4
5
6
7
9
10
17
Endring
Kenneth
101,6
101,0
101,0
100,6
101,2
99,8
99,0
97,6
97,0
-4,6
Steinar
93,0
92,8
92,6
92,8
92,8
91,8
92,8
92,6
94,6
+1,4
Trond h
80,8
80,6
80,6
79,0
79,2
79,2
78,0
78,0
77,4
-3,4
Trond k
87,8
86,8
86,6
85,6
86,8
85,2
86,4
86,0
86,4
-1,4
Truls
85,2
85,2
85,2
85,2
87,4
85,8
85,2
86,0
85,4
0,2
Lasse
81,0
81,0
81,6
81,6
80,2
80,2
81,0
81,0
81,0
0,0
Lars
80,6
80,0
80,0
80,0
80.0
80,0
80,1
80,4
79,4
-1,2
Per christian
86,8
89,4
88,0
87,8
88,4
88,4
89,0
89,0
89,0
2,2
Morten
96,6
98,0
97,8
98,6
98,2
98,4
98,4
98,8
98,8
2,2
Christian
88,4
87,0
88,2
88,8
88,0
88,0
88,6
88,6
89,0
0,6
Totalt
881,8
881,8
881,6
880,0
882,2
876,8
878,5
878,0
877,8
-4,0
Endring fra sist
0,0
-0,2
-1,6
2,2
-5,4
1,7
-0,5
-0,2

Endring akkum.

0,0
-0,2
-1,8
0,4
-5,0
3,3
-3,8
-4,0

Høsten 2006
25.09
Endring fra 2005
Kenneth
94,6
- 2,4
Steinar
96,0
+ 1,4
Trond h
83,2
+ 5,8
Trond k
86,2
- 0,2
Truls
87
+ 1,6
Lasse
-
-
Lars
82,0
+ 2,6
Per christian
-
-
Morten
86,8
- 12,0(!)
Christian
89,8
+ 0,8
Høsten 2007
17.09
Endring fra 2006
Kenneth
91,6
- 3
Steinar
89
- 7
Trond h
Trond k
86,2
0
Truls
85,4
- 1,6
Lasse
-
Lars
-
Per christian
87,6
Morten
84,6
- 2,2
Christian
-
Thomas 98,6
Dag Egil 104


Desember 2007
10.12
Endring i høst
Kenneth
93,8
+2,2
Steinar
92,8
+ 3,8
Trond h
80,8
- 2,4
Trond k
86,6
+0,4
Truls
85,8
+0,4
Lasse
-
Lars
-
Per christian
90,8
+3,2
Morten
83,4
- 1,2
Christian
91,6
+ 1,8
Thomas
-
Dag Egil
-

Januar 2009
Endring
Kenneth
Steinar
93
+0,2
Trond h
83
+2,4
Trond k
87
+0,4
Truls
92
+6,2
Lars
-
Per christian
95
+4,2
Morten
88
+4,6
Christian
94
+2,4
Thomas
103
Lars Erik
98