Årsmøte fredag 23/01-2015 kl.19.00 på Willys Spiseri, Lukket og konfidensiell avdeling, Sandvika.

Tilstede: TK, LL, TAHH, THH, MH, PCS, SH, CJ

 1. Valg av ordstyrer & referent
  1. TK referent. LL ordstyrer.
 2. Regnskap 2014
  1. Godkjent, men vi brukte for lite penger på 10årsfesten!
 3. Budsjett 2015
  1. Medlemskontingent.
   1. Videreføre 300 i medlemskontingent.
 4. Innebandy 2015
  1. Kontingent.
   1. Nei
  2. Flere spillere?
   1. Snakker med aktuelle spillere.
 5. Fotball 2015
  1. Ikke noe arrangert fra Gåping.
 6. Sykkel
  1. Birken 2015.
   1. Stunt ala Hanne.
   2. Buss ala Hanne.
   3. Overnatting ala Morten.
  2. Vestmarkrittet.
   1. Masekampanje for Gåping-deltakelse i Vestmarkrittet
   2. Bankett etter Vestmarkrittet. Også sommerfest for Gåping. Kåring av innebandymester.
 7. Burudvann
  1. Morten kommer tilbake med dato i september.
 8. Skidag 1 mars.
  1. Kenneth og Per Christian kommer tilbake med opplegg.
 9. Fester
  1. Sommerfest etter Vestmarkrittet
  2. Høstfest etter Birken femte september.
   1. TK følger opp dette.
 10. Gåping 2020
  1. Tanker om hva Gåping skal være i 2020.
   1. Gåpings kjernevirksomhet per 2015.
    1. Innebandy. Langrennski. Sykkel. Gåping-turer ala ASDØL-tjern for hele familien. Sosialt nettverk. Kameratskap. Festene. Pinnekjøtt hos PP. Godfølelsen. Naturopplevelser. Navnet. Tabellen. Bildene. Stoppeklokke. Burudvann. Lav terskel for å delta.
   2. Hva skal Gåping være i 2020.
    1. Holde fast ved det vi gjør i dag. Spesielt innbandy. Startet med fotball igjen. Tilbud til ungene? Faste alpe- eller fotballturer. Åpne for flere i styret. 
 11. Holmenkollstafetten
  1. Ikke akutelt.
 12. Eventuelt
  1. Penger til ny årets Gåping-statuett. TK sjekker og spør om ok fra styret.
  2. Gåping Grand Prix kjøres som tidligere.
  3. Innebandy championship 2015 junior. Alternativt aktivitetsdag. Ansvarlig CJ/KH/MH. Kjøres i november på Torstad.
  4. Alle er ikke på Facebook. Viktig info må også på mail.
  5. Oktoberfest. Fotballtur. Madrid i høst. Malaga med Thomas. PP og Thomas sjekker.

Møteslutt kl. 23.14


Årsmøte 2014 – Gåping IL
Møtedato: 14. februar 2013
Møtested: Willys Spiseri     
Tilstede: LL, TAHH, TK, MH, SH, KH, THH, CJ, PP
Referent: TK
Bevertning: Pizza og burgere fra Willys kjøkken.

 1. Valg av ordstyrer & referent
  1. TK og LL valgt enstemmig.
 2. Regnskap 2013
  1. Godkjent enstemmig.
 3. Budsjett 2014
  1.  Medlemskontingent
    1. Sende mail og legger ut på Facebook.
    2. 300 kroner.
 4. Innebandy 2014
  1. Kontingent
   1. Utgår
  2. Hope sikrer Torstad.
  3. Siste innebandy 22. Mai.
  4. Fotball 2014
  5. Kjøres individuelt av den enkelte.
 1. Birken 2014
  1. Vurdere buss og overnatting etter hvor mange som deltar.
 1. 10 års jubileum
  1. Hanne, Line, Trond, Lars. Fikser opplegg.
  2. Vi kommer tilbake med opplegg.
  3. 15 000,- i budsjett som et utgangspunkt.
  4. Lørdag 11. Oktober.
 1. Eventuelt
  1. Fotballtur
   1. PP kommer tilbake til opplegg.
  2. Gåping Alpin
   1. Top of the league kommer med forslag.
  3. Fredag I uke 4 årmøter fremover. 23. Januar I 2015.

 Møtet avsluttet 21.06


Årsmøte 2013 – Gåping IL
Møtedato: 14. februar 2013
Møtested: Tobias     
Tilstede: LL, TAHH, TK, MH, SH, KH, THH, CJ
Referent: TK
Bevertning: Pizza og burgere fra Tobias kjøkken.

 1. Valg av ordstyrer & referent
  1. Trond referent.
  2. Lars ordstyrer.
 2. Regnskap 2012
  1. Regnskap godkjent, nesten uten kommentarer.
 3. Budsjett 2013
  1. Medlemskontingent
   1. 300 kroner. Sender ut til skifestival, purrer ved sommerfest.
 4. Innebandy 2013
  1. Utvidelse av spillerstallen
   1. Reidar, Frode og Jon Erling inviteres til å delta
  2. Kontingent
   1. Dekkes av medlemskontingenten.
 5. Fotball 2013
  1. Sesongstart og slutt.
   1. Kenneth sender mail etter påske.
  2. Kontingent
   1. Dekkes av medlemskontingenten.
 6. Birken 2013
  1. Tilpassning av søndagsøktene.
   1. Tronds pose og sekk-forslag vedtatt.
  2. Buss
   1. Gjenntar braksuksessen fra i fjor med Hanne i føringen (om hun vil).
  3. Overnatting.
   1. Morten kjører dette som vanlig.
 7. Holmenkollstafetten 2013
  1. Vi deltar ikke i 2013.
 8. Gåping alpin
  1. Lokalt arrangement i Kirkerud. Vurderer nytt opp legg i 2014.
 9. Sosiale sammenkomster
  1. Turer.
   1. Morten vurderer overnattingstur ved Gupu. Kommer tilbake til dette.
  2. Gåping skifestival
   1. Gåping skifestival søndag 10. mars. Kl 11. Trond sender ut invitasjon
  3. Burudvann eller andre alternativer?
  4. Vårfest eller sommerfest?
   1. Bursdag, innflytting og Gåping sommerfest hos Christian Lørdag 15. juni.
 10. Eventuelt
  1. Diskuterte 10årsjubileumsfest i 2014. Kommer tilbake til dette.

Referat fra Gåping IL årsmøte fredag 10/2-2012 kl.19.30 hos Arenasjefen, Trudvangveien 7, Jar.

Tilstede: TK, THH, TAHHH, CJ, SH, KH, MH, PCS, LL,
Bevertning: Pizza fra Peppes. Et uvanlig sobert årsmøte.

 1. Valg av ordstyrer & referent
  1. TK valgt enstemmig.
 2. Regnskap 2011
  1. Regnskap godkjent.
 3. Budsjett 2012
  1. Medlemskontingent
   1. 300,-
   2. Mail pluss purremail etter to måneder.
   3. Opprette et medlemsregister ala Birkenbasen.
    1. Navn, Mobil og E-post.
   4. Sikre at fotball og innebandydeltaker betaler.
 4. Innebandy 2012
  1. Kontingent
   1. Utgår.
  2. Oppmann følger opp Sven Wiig i forhold til innebandy.
  3. Kjøper fire nye røde vester.
  4. Ser bort fra oppmøteprosent ved seeding.
  5. Ingen omdeling av lag uansett opprinnelig lagfordeling.
  6. Avventer sesongslutt for innebandy.
 5. Fotball 2012
  1. Sesongstart og slutt
   1. Spiller kontinuerlig.
  2. Kontingent
   1. Inkludert i medlemskontingent.
 6. Birken 2012
  1. Transport
   1. TAHH sender ut info vedr buss før sommeren.
  2. Overnatting
   1. MH organiserer overnatting.
 7. Holmenkollstafetten 2012
  1. Status
   1. Gåping stiller lag. KH organiserer.
   2. Gåping dekker doble etapper.
 8. Gåping alpin
  1. CJ vurderer dette, men fikk tilbakemeldinger på at en Hemsedaltur ville dratt flere deltakere.
  2. Skidag i Kirkerudbakken videreføres.
 9. Sosiale sammenkomster
  1. Turer.
   1. Gjøres dersom noen får ånden over seg.
  2. Burudvann eller andre alternativer?
   1. Gjøres dersom noen får ånden over seg.
  3. Vårfest.
   1. Gjennomføres. 12. mai 2012.
  4. Sommerfest.
   1. Dropper sommerfest.
  5. Høstfest.
   1. Første lørdag etter Birken.
  6. Julebord.
   1. Lørdag 8.12
 10. Hva kan gjøres for å få med flere på fellesaktiviteter?
  1. Kombinere Gåping elite / Gåping mosjon?
   1. Torsdager er et rotterace
   2. En søndagstur i måneden hvor tempo og klokke tones ned. Legges til etter ritt.
 11. Eventuelt
  1. Regler Gåping Grand Prix.
   1. Annonsere torsdagene som Gåping Grand Prix-seeding.
   2. Legges til fredag med fredagspils hos Richard.
  2. Gåping Challenge 2012. Multisportkonkurranse der alle kan vinne.
   1. Diverse øvelser rundt Sandungen eller på Kalvøya ala Mesternes Mester.
   2. Familiepreg på dette.
   3. Kommer tilbake til dette dersom noen får ånden over seg.
  3. Gåping skidag 11.mars. KH fikser.

Årsmøte 2011 – Gåping IL
Møtedato:       11. februar 2011
Møtested:       Nestformanns residens i Sandvika
Tilstede:         LL, TAHH, TK, MH, SH, KH, THH, PCS
Referent:        TAHH
Bevertning:    3 stk store pizza fra Dolly Pizza

1. Valg av ordstyrer & referent
- Lars ordstyrer
- Formann referent

2. Regnskap 2010
- Morten sender en mail til de i styret som ikke har betalt medlemskontingent for 2010.
- Regnskap godkjent.

3. Budsjett 2011
- Medlemskontingenten forblir 200,- Samme prosedyre som i fjor.
- Ingen stemning for medlemskort.

4. Ambisjoner Gåping IL
- Bredde vs. Elite-diskusjon. Konkrete tiltak som følge av diskusjonen ligger under pkt. 5.

5. Innebandy 2011
- Troppen utvides med en spiller. FK spørres i første omgang. Dersom han ikke ønsker å delta kontakter vi RL og SET i den rekkefølge. TK kontakter FK.
- Ingen egen innebandykontingent. Dekkes av medlemskontingent.
- Tabellen legges ned for vår 2011-sesongen. På sommerfesten 2011 tar vi stilling til om den skal reetableres for høsten.
- Trenern deler lag frem til sommeren.

6. Fotball 2011
- Fotballen begynner første mandag etter 17. mai. Avsluttes siste mandag før Birkebeinerrittet.
- Trenern spør naboen om faste treninger.

7. Birken 2011
- Formann ordner buss etter samme opplegg som 2010
- Morten ordner overnatting etter samme opplegg som 2010.
- Sykkeldrakter: 2010-design videreføres. Fjern team i designet ref pkt. 10 a.

8. Holmenkollstafetten 2011
Materialforvalteren undersøker interessen blant medlemmene for å delta. I 2010 ble det for mye jobb med å stille lag. Vi stiller ikke lag om interessen er laber. Formann, Nestformann og PR-sjefen fikk kritikk for å legge egen tur til samme dato for andre år på rad.

9. Sosiale sammenkomster
- Ingen konkret tur ble besluttet, men PCS tok ansvar for å sørge for fotballtur høsten 2011.

10. Eventuelt
- Vi fjerner team GÅPING til fordel for Gåping IL.
- Formann tar initiativ til sykkeldag og bestemmer dato.
- Gåping skifestival arrangeres 12. mars.
- Materialforvalteren gitt mandat til å bestille Gåping-banner til skifestival.


Årsmøte 2010 – Gåping IL
Møtedato:       6. februar 2010
Møtested:       Nestformanns residens i Sandvika
Tilstede:         LL, TAHH, TK, MH, SH, KH, CJ, THH, PCS
Referent:        CJ
Bevertning:    3 stk store pizza fra Peppes Pizza

1 Valg av ordstyrer og referent
- Ordstyrer – Festgeneralen
- Referent – PR-sjefen

2 Regnskap 2009
- Regnskapet viser et akkumulert overskudd på 6861 kroner
- Regnskapet for 2009 er godkjent av årsmøtet

3 Budsjett 2010
- Medlemskontigent – forslag om å øke fra 100 til 200 kroner per år
- Årsmøtet vedtok at medlemskontigent for 2010 blir 200 kroner
- Familiemedlemskap vurderes ved neste årsmøte

4 Verv og vedtekter
- Nestformann ba årsmøtet om fornyet tillit. Et noe splittet årsmøtet gav han fornyet tillit med 6 stemmer for og 2 stemmer mot.
- Omformulering av paragraf 3 i vedtektene: Nestformannen får mandat til å omformulere paragrafen for å gjøre klubben mindre ekskluderende for nye medlemmer
- Ny målsetning i 2011? – Vi er fornøyd med å ha oppnådd 80+ på sykkel-birken .Nå konsoliderer vi i år, og revurderer ny målsetning ved neste årsmøte

5 Innebandy 2010
- Kontingent – ingen egen kontingent for 2010.
- Laginndeling – Seeding fortsetter som før (nr 1 og 4 og nr 2 og 3). Når vi er 11: Alltid fire på banen. De som ikke er på 3-erlaget spiller en kamp hver på 3-erlaget. Rekkefølgen er bra bunn av tabellen.
- Drakter – alltid med vester (Matrialforvalter og Økonomien har seks vester hver)
- Kamp mot 40-års krisa – avlyses

6 Fotball 2010
- Sesongstart første mandag i juni. Slutt siste mandag i august.
- Oppmøte – Oppmann strammer inn oppmøte via SMS, og hvert medlem følger opp sine nærmeste venner

7 Birken 2010
- Transport. Felles transport opprettholdes, men hjemtransport må skje tidligere. Like tydelig på avreise som på avgang.
- Overnatting – de som skal opp tidlig får eget rom. De som skal sykle sent, sover sammen
- Drakter – nye drakter for bestilling sendes ut i rimelig tid før sykkelsesongen.

8 Holmenkollstafett 2010
- Formann får skarp kritikk mot å legge fornøyelsesturer til Milano på fastsatte aktiviteter i Gåping.
- To lag – avventer respons på invitasjon fra materialforvalteren. Ved manglende respons på epost – stiller vi kun med ett lag.

9 Sosiale sammenkomster
- Turer: Formann får tillit til å arrangere fotball-tur til London – tentativt i november. Denne gangen skal han levere. Invitasjon til medlemmene må ut senest to måneder før avreise.
- Fester: Forslag om vårfest/kick-off lørdag 1. mai med alle i Gåping. Utgangspunkt at det arrangeres i Lychesvingen, men Treneren vurderer mulighet for å reservere klubbhuset til BSK
- Årsmøte åpner for å kombinere sommerfest og PR-sjefens 40 fest.
- Ski/akedag: Matrialforvalter og Arenasjef tar initativ til en dag i midten av mars.

10 Eventuelt
- PR-sjefen sykler for Gåping IL, ikke for Siemens


Årsmøte 2009 – Gåping IL
Møtedato:       6. mars 2009
Møtested:       PR-sjefens residens i Lommedalen
Tilstede:          LL, TAHH, TK, MH, SH, KH, CJ
Referent:        CJ
Bevertning:     3 stk store pizza fra Prima Pizza (Best i test - Du tester) i Lommedalen.

Møtet ble åpnet 20.30 etter Hotel Cæsar.

1. Valg av ordstyrer & referent
Innkalling og dagsorden godkjent.
Referent: CJ
Ordstyrer: LL

2. Regnskap 2008
Regnskap fremlagt av Økonomisjefen. Positivt resultat på NOK 3.950,55
Regnskapet godkjent.

VEDTAK: Pizza på dagens styremøte sees som en investering, og finansieres fra klubbkassa.

3. Budsjett 2009
Innlegg Formann: Skal kreve 100 kroner fra alle som er medlem av Gåping IL.

VEDTAK: Utsendelse av eget brev til alle der vi argumenterer for medlemskontigent. Nestformann og Økonomisjef tar ansvar med en formulering som åpner for at det er frivillig å betale. Terminliste for året følger brevet.

4. Gjennomgang av åpne punkter fra forrige årsmøte
           
Gåping reise

VEDTAK: Materialforvalter deltar i reisekomiteen sammen med Arenasjef og PR-sjef. Presentere to alternative turforslag. Max antall plasser på 15 stk. Tur til London / kamp på Emirates skal være det ene turalternativet. Forslag klart til første innebandy trening på høsten 2009. Reiseperiode: September-November. Utnytte Gundersen som turplanlegger.
           
Arrangement for alle Gåping-venner
Gåping-tur mellom Sollihøgda og Semsvann. Ansvar KH.

5. Innebandy 2009
           
Kontingent
100 kroner i årskontigent vedtatt. Se for øvrig punkt 3.

Lagdeling
To forslag til avstemning:

 1. Seeding av fire beste (som nå)
 2. Seeding 1 og sist og 2 og nest sist

VEDTAK: Alternativ ”a” ble valg med 4 mot 3 stemmer.
NB: Knut teller ikke med i seeding fram til påske

Oppmøteprosent
Er du borte mer enn tre mandager på rad, vurderes dette som 100% oppmøte. Ansvaret ligger på den skade / sykemeldte.

Drakter
Utdelt og mottatt. Initialer i gull for alle mestere.

Varighet vårsesong
VEDTAK: Innebandy ut mai måned

Kamp mot 40-års krisa
Gåping tar initiativ til kamparena. Treneren tar ansvar sammen med Oppmann. Ønske om lørdagsmatch.

Annet
Ingen innspill.

6. Fotball 2009
Formann lager terminliste med fotball og sykling to ganger i uka.

7. Birken 2009

Formann har sjekket priser for buss, og kommer tilbake med turopplegg i god tid før birken.

8. Holmenkollstafetten 2009
Vi melder på ett lag. KH følger opp.

9. Endring vedtekter
Endring dato av sommerfest
VEDTAK: Sommerfest endres fra siste til første fredag i juni.

10. Eventuelt
Økonomisjefen la fram forslag om innkjøp av Gåping-merker. Pris 250-300 til 5,50 kroner pr stk. KH, TK og MH undersøker muligheter for mer komplett draktinnkjøp, logo og generell treningstøy.
MH tar kontakt med Bjørn for status for fortsettelse
TK foreslår at vårfest kombineres med Holmenkollstafetten og alle inkluderes. Vedtatt, og vedtak føyes inn i vedtektene. 
MØTET HEVET KL. 23.11

 


 

Årsmøte 2008
Møtedato: 08.03.2008. Start: 2000 Slutt: 2300.
Møtested: Hjemme hos PR-sjefen.
Tilstede: TAHH, TK, KH, LL, CJ, MH, PCS, SH
Referent: Nestformann
Ordstyrer: Festgeneralen
Bevertning: Pizza og øl

1. Valg av ordstyrer
- TK valgt enstemig.
- To forfall. Bjørn og Trond H.

2. Regnskap
- Regnskap godkjent. PCS valgt som revisor.

3. Budsjett 2008
- Medlemskontigent. 100 kroner for alle. Samme som før. Alle som deltar på fotball, innebandy eller sykling skal betale. Sender første mai. Purrer annenhver uke.

4. Åpne punkter
- Medlemsmål på hundre står.
- Reise: PCS og CJ undersøker mulighet for fotballtur til England i 2008.
- Vallermarsj: Utgår med høye kneløft.
- Gåpingtur. KH tar initiativ til Gåpingtur mellom Sollihøgda og Sem i løpet av 2008.

5. Innebandy
- Kontingent: inngår i medlemskontigent.
- Drakter: KH sjekker drakter for innebandy (navn og nummer)og t-shorte.
- Kamp mot krisa: Treneren fikser Torstad. Siste helga i april. 26. April. Treneren tar kontakt med Oppmann.
- Annet: LDs kontrakt utløper til sommeren. Må ligge på 65% på sommeren.

6. Fotball 2008
- Kjører som i 2007. Kommer når gresset er grønt.

7. Birken 2008
- Truls sjekker mulighetesrom i forhold til 2008.
- Steinar undersøker mulighet for Buss til Rena og retur fra Lillehammer 2008.

8. Holmenkollstafetten 2008
-Kh sender liste og kandidater til der det mangler folk. Kh fikser dette. Den enkelte betaler selv. Vedtak vedr. Dette. KH fikser bankett.

9 Juleavslutning
- Fredag 19. Desember i henhold til vedtekter

10 Endring av vedtekter
- Ingen endringer

11 Eventuelt
- Navneliste over nye vi ønsker å knytte til oss
- Tore Kongsparten, Dag Egil Stømme, Thomas Ranvik, Tom Ulbråten, Preben Myrvold, Christian Egede Nissen

 

 


Årsmøte 2007
Møtedato:
19.01.2007. Start: 2000 Slutt: 2300.
Møtested: Hjemme hos Oppmann på Sleiverud.
Tilstede: TAHH, TK, THH, KH, LL, CJ, MH
Referent: Nestformann
Ordstyrer: Festgeneralen
Bevertning: Pizza og øl (og litt hvitvin).


Sak nr.
Sak
Aksjonspunkt
Frist
Ansvarlige
Status
1
Valg av ordstyrer & referent
Festgeneralen ble valgt til ordstyrer mens Nestformann nok en gang karet til seg referentrollen
19.1
LL
Lukket
2
Regnskap 2006
Regnskapet for 2006 ble godkjent. Kostnader knyttet til www.gaaping.no ble overført til 2007.
19.1
MH
Lukket
3
Budsjett 2007
Det ble (nok en gang) besluttet at alle som deltar i Gåping-aktiviteter skal betale en medlemsavgift på 100 kroner. I tillegg betaler innebandyspillere 200 pr. halvår. MH tar initiativ til innkreving av penger. TK støtter med det praktiske.
1.3
MH/TK
Behandling
4
100 i 2010
Ambisjonen om 100 aktive Gåping-medlemmer i 2010 opprettholdes. Forman har ansvar for å komme opp med en strategi for å nå dette ambisiøse målet. Følgende to forslag ble løselig diskutert
Budstikka: PR-sjefen sørger for at Gåping IL får en helside i Budstikka før sommerferien. Målet med artikkelen er å tiltrekke seg oppmerksomhet i forhold til 2010-målet.
Vallermarsjen: Gåping IL tar initiativ til å børste støv at den legendariske Vallermarsjen. Gåping-marsjen. Oppmann tok halvveis på seg å forfølge dette forslaget.
1.3
TAHH
Behandling
5 Reise Luken stemning for en Gåping-reise, men dersom Arena-sjefen tar regi sa PR-sjefen seg villig til å bidra. 1.3 PCS/CJ Behandling
6 Innebandyregler Straffe flyttes til blueline 19.1 LL Lukket
7 Drakter Innebandy-drakter med etternavn var ønskelig. I tillegg var det også stemmning for: sykkelbukse, sykkeltrøye, hodeplagg, hettegenser, slippers, pannebånd, hansker ... 1.3 KH/TK Behandling
8 Kamp mot Krisa Kamp lørdag 24. mars. Trenern fikser arena og dommer (les: Dag Egil). Formann sørger for at 40årskrisa fikser banketten. 24.3 TAHH/SH Behandling
9 Lagdeling Trenern får fornyet tillit i forhold til lagdelinga, men i de tre siste rundene trekkes lagene. De tre beste sides. Blir det kun to lag side de to beste. 19.1 LL Lukket
10 Fotball KH undersøker muligheten for nye mål.
Formann sørger for at alle Gåping-venner får SMS-invitasjon til fotballen
1.5 KH/TAHH Behandling
11 Birken 07 MH tar ansvar for innkvarteringen. TAH sørger for felles busstransport til Rena og fra Lillehammer.
1.3 MH/THH/ Behandling
Det er mange nye fjes i år så det ble foreslått at det arrangeres en Kick off hos PR-sjefen i slutten av april før utesesongen starter. Her kan alle Gåping-venner arrangeres 1.3 CJ/TK Behandling
12 Juleavslutning Skal arrangeres hjemme hos et av styremedlemmene. Dressplikt. Vertskapet oppfordres til å servere treretters. Hovedretten skal være julemat 19.1 LL Lukket
13 Endring i vedtektene Årsmøte avholdes siste fredag i januar. 19.1 LL Lukket
14 Eventuelt KH tar initiativ til å arrangere to Gåping-turer i 2007. Dvs. Gåing og løping. Ambisjonene legges slik at alle Gåping-vennene kan bli fristet til å delta. Altså ikke ala rotteracet By-Terrelva. 1.3 KH Behandling
TK fikk ansvar for å komme opp med en aktivitetskallender som dekker alt som er relevant for Gåpere i 2007. 1.3 TK Behandling
MH undersøker mulighet for curling. 1.3 MH Behandling
THH kommer med forslag til bowlingkveld for Gåpere 1.3 THH Behandling

 

Årsmøte 2006
Møtedato:
03.02.2006
Møtested: Pizzarestauranten på Kolsåssenteret.
Tilstede: TAHH, TK, THH, KH, LL, SH, CJ, BB, PCS
Referent: Nestformann
Ordstyrer: Festgeneralen
Bevertning: Pizza, burger og øl.


Sak nr.
Sak
Aksjonspunkt
Frist
Ansvarlige
Status
1
Valg av ordstyrer & referent
Festgeneralen ble valgt til ordstyrer mens Nestformann karet til seg referentrollen
03.feb
LL
Lukket
2
Regnskap 2005
Det ble besluttet at regnskapet ikke kunne godkjennes uten økonomisjefens tilstedeværelse. Som representant for tilstedeværende styremedlemmer fikk PR-sjefen ansvar for, sammen med Økonomisjefen, å bringe klarhet i regnskapet 2005.
15.feb
CJ og MH
Lukket
3
Budsjett 2006
Samme som sak nr. 2
15.feb
CJ og MH
Lukket
4
Integrering av eksterne medlemmer
Alle medlemmer som spiller innebandy og sykler Birken for Gåping IL er å betrakte som medlemmer av idrettslaget og skal således betale en kontingent på 100 kroner pr. år. Formann har ansvar for informasjon til de dette gjelder samt innkreving av medlemskontingent.
15.feb
TAHH
Lukket
5
Medlemskap i Akershus Idrettskrets
En godt forbredt sak som ble diskutert inngående. Konklusjonen ble å ikke gjøre dette for 2006 da fordelene ble vektet lettere enn forpliktelsene.
03.feb
LL
Lukket
6
Innebandy 2006
6a
Regler
"Fire regler ble vedtatt:
03.feb
LL
Lukket
1) Hands er forbudt.
2) Høy kølle er forbudt. Grensen for høy går ved hofta.
3) Bytter og startoppstilling skal gjøres alfabetisk med utgangspunkt i etternavn.
4) Dersom man er uenige om en situasjon resulterte i mål eller ei, skal det tildeles straffe til det angripende lag, gitt at like mange på hvert lagt påstår at det var mål eller ikke. Dersom en ikke-spillende har en mening om situasjonen vil vedkommende ha vetorett.
Ellers ble det oppfordret til å bruke hue og plukke baller når man ikke spiller."
6b
Kontingent
Ses i sammenheng med sak 2 og 3
15.feb
CJ og MH
Lukket
6c
Drakter  
Alle uttrykte interesse for drakter. Formann ble bedt om å fremskaffe kostnader og dato for når draktene kunne leveres.
15.feb
TAHH
Lukket
6d
Kamp mot 40-års krisa
"To av styremedlemmene har ikke mulighet 11. mars. Formann fremskaffer alternative datoer fra 40årskrisa. Disse behandles i Gåping IL før vi gir en tilbakemelding til krisa. Dersom det ikke er mulig med alternative datoer kjører vi 11. mars."
15.feb
TAHH
Lukket
7
Fotball 2006
Formann ble oppnevnt som fotballoppmann. Han kommer tilbake med et fastere opplegg rundt fotballen.
01.mar
TAHH
Lukket
8
Birken 2006
Arenasjefen ble oppnevnt som Transport- og reiseleder.
03.feb
LL
Lukket
9
Nye styremedlemmer
Ingen nye styremedlemmer ble foreslått.
03.feb
LL
Lukket
10
Endring vedtekter
Nestformann gjør kosmetiske oppdatering i vedtektene.
15.feb
TK
Lukket
11
Eventuelt
11a
100 medlemmer i 2010.
Formann er ansvarlig for å komme opp med en konkret strategi for at Gåping IL skal telle 100 betalende medlemmer i 2010.
31.mar
TAHH
Lukket
11b
Vandt på mandagene.
Arenasjefen undersøker muligheten for vandt på innebandyen på mandagene
15.feb
PCS
Lukket
11c
Sommerfest med damene.
Det ble foreslått sommer/høstfest med alle Gåping ILs medlemmer med følge. Denne kommer i tillegg til de tre andre faste festlighetene Gåping IL arrangerer. Sommeravslutning for innbandyspillerne, Birkenbankett og Juleavslutning for innebandyspillerne. Festgeneralen fikk ansvar for å konkretisere dette forslaget
31.mar
LL
Lukket
11d
Reise
Det ble foreslått en årlig reise i Gåping ILs regi. Festgeneralen og Arenasjefen ble ansvarlige for å komme opp med to alternativer inkl. pris
15.mar
LL og PCS
Lukket
11e
Effekter
Oppmann ble ansvarlig for effekter. Han undersøker muligheter for klistremerker, vimpler, kulepenner, pins, osv.
01.mar
THH
Lukket
11f
Verdigrunnlag
Opprettelse av verdiplattform tuftet på nestekjærlighet ble nedstemt. Gåping IL generelt og forumet spesielt lever av ironi og til dels satiriske ytringer. Vi ble også enige om at det går noen grenser. Eksempelvis publiserer vi ikke portrett-tegninger av profeten Muhammed.
03.feb
LL
Lukket

 

Årsmøte 2005
Møtedato: 21.01.2005
Møtested: Sleiverudårsen 12 hos Oppmann.
Tilstede: TAHH, TK, THH, KH, LL, SH, CJ, BB, PCS, MH
Referent: Nestformann
Bevertning: 3 stk Peppes Pizza + drikke 

1. Regnskap 2004
- 500 kroner skal overføres til Nestformanns konto. Dette er kostnader i forbindelse med etablering av www.gaaping.no
- Utover dette ble 04-regnskapet godkjent.

2. Budsjett 2005
- medlemskap i Gåping IL koster 100,- pr. år.
For denne summen garanteres omtale på www.gaaping.no, invitasjon til to fester i året, gaver til spesielle anledninger, diverse utstyr til fotballtreningene (vester, mål, kjegler o.a.)
- innebandy koster 200,- pr. halvår.

3. Vedtekter
- Se eget dokument.

4. Innebandy 2005
- For vårsesongen har følgende rett til plass på innebandyen; TAHH, TK, THH, KH, LL, SH, CJ, PCS, MH og LD. IT-sjefen sa fra seg sin faste plass for vårsesongen, men har automatisk rett til plass når vi tar fatt på høstsesongen.
- Det stilles krav til 65% oppmøte. Måking av snø og vasking av hus aksepteres eksempelvis ikke som gyldig fraværårsak. Dersom man ikke kan stille skal det meldes fra til Oppmann innen klokken 12 samme dag. Oppmann vil da kontakte IT-sjefen dersom vi blir færre enn ni. Blir vi 7 eller færre kontaktes Espen eller Ole.
- Nye spillere må anbefales av et styremedlem og godkjennes med 2/3-flertall av styret.
- Det ble avtalt match mot 40årskrisa 5. mars klokken 15 på Torstad skole. Treneren fikser arena samt dommer. Knut Stunner og Dag Egil Strømme ble trukket frem som kandidater.

5. Fotball 2005
- Fra 1. torsdag i mai spiller vi fotball på Rud fra klokken 2000. Her kan alle medlemmer i Gåping IL delta.

6. Birken 2005
- Materialforvalteren undersøker hva vi kan få rabatter på. Flere var interessert i sykkelbriller.

7. Eventuelt
- Det ble vedtatt at 5 vester skulle kjøpes inn.
- Det ble diskutert om vi skulle ha 100 medlemmer i 2010 som en målsetning. Det ble ikke konkludert, slik at dette punktet må eventuelt behandles til neste år.


 

Årsmøte 2004 (stifelsesmøte)
Møtedato : 20. februar 2004
Møtested : Evje Terrasse 7 B, Sandvika (Lars Lindal’s hjem)
Tilstede : TAHH, TK, THH, KH, LL, SH, CJ, BB, PCS, MH
Referent : Morten (MH)
Vi bestilte 2 stk. pizza fra DOLLY DIMPLES.

1.0 Møtet ble åpnet kl. 20.45.

2.0 Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3.0 Valg av møteleder ble MH, og referent ble TK. Valg av protokollskrivere ble ikke foretatt.
- TK måtte gå kl 21.45, med begrunnelse i deltakelse i Grenader-løpet dagen etter. (6t40min)
- MH fortsatte som referent.

4.0 Regnskap 2003 og budsjett 2004 ble gjennomgått.
- Halvårs-kontingent for innebandy ble vedtatt til kr. 200,-.

5.0 Statutter ble foreslått, vurdert og vedtatt.

6.0 Styreverv, roller og titler for 2004 ble vedtatt.

7.0 Kenneth presenterte tidligere års modeller av solbriller, som han gav bort til medlemmene. Han presenterte også ny
modell sykkel/sports-brille med 2 typer glass, disse selger han til GÅPING IL’s medlemmer for under halv pris. 6 medlemmer bestilte samme kveld.

8.0 Møtet ble hevet kl. 23.30.


© Gåping IL 2015