Søndag 31.07.05 - Oslo - Kolsås
Lørdag 30.07.05 - Skarverittet
Tirsdag 26.07.05 - Vestmarka
Søndag 24.07.05 - Tverrelva ++
Fredag 22.07.05 - Vestmarka
Onsdag 20.07.05 - Vestmarka
Søndag 17.07.05 - Kleivstuarunden ++
Søndag 03.07.05 - Kleivstuarunden
www.gaaping.no 2005