Lørdag 28.01.06 - Skitur til Kampvadammen
Mandag 16.01.06 - Innebandy runde 2